Ett växthus är ett lyft för vilken trädgård som helst. Vad alla inte tänker på är att det kan byggas för många olika syften. Därför är det viktigt att man planerar noga, från början, vad man vill få ut av sitt växthus. Först när detta är bestämt kan man sätta igång med själva byggandet.

Växthus finns i alla prisklasser. Den som är händig, har några händiga vänner, kan rent av bygga ett växthus för inga pengar alls, förutsatt att hen har tillgång till rätt material, t.ex. gamla fönster. De flesta väljer dock att köpa ett färdigt paket, som innehåller det mesta man behöver.Trädgård med växthus

När man börjar planera bygget av ett växthus är den första frågan var det ska placeras. Bäst är att hitta ett läge där växthuset får så mycket sol som möjligt, framför allt på morgonen. Då kommer växthuset att värmas upp snabbt efter kyliga nätter. Det kan dock hända att växthuset får för mycket sol. Ett sätt att undvika detta är att placera det så att det skuggas av ett träd under en del av dagen, kanske mitt på dagen. Samtidigt ska växthuset inte stå så nära trädet att rötterna kan tränga in och förstöra dräneringen. Har man inget träd på lämpligt avstånd kan man köpa skuggväv eller skuggpasta. Tänk på att växterna kommer att behöva så mycket ljus som möjligt i början av säsongen. Sätt därför inte upp skuggväv förrän tidigast i maj. Detsamma gäller påföring av skuggpasta.

Den bästa placeringen för ett växthus är ofta i västläge, med sol ungefär halva dagen. Ett sätt att prova ut platsen är att mäta upp den, placera ut några krukor och följ hur solen rör sig under dagen. Tänk också på att vind kyler ned växthuset, så bäst är om det kan placeras i lä.

Användning av växthuset

Förutom platsen är det viktigt att ha bestämt vad man ska använda växthuset till innan man sätter igång med detaljplaneringen. Ska huset användas till odling, och i så fall av vad? Eller ska det vara en plats för umgänge eller kontemplation?

Om växthusets främsta syfte är att göra det möjligt att sitta ute i trädgården en bra bit in på hösten är naturligtvis golvytan i kvadratmeter viktig. En sak som dock är viktig att titta på är kubikmåtten, framför allt om man ska använda växthuset för odling. De flesta växter växer ju uppåt, och det är svårt att odla exempelvis tomater om plantorna slår i växthustaket. Det är stor skillnad på en sidohöjd på 1,45 eller två meter. Fler kubikmeter innebär också mer luft, vilket ger ett bättre klimat inne i växthuset. Ett litet växthus får torrare luft, vilket ökar risken för skadeangrepp.

Det går att köpa växthus på nätet, men man bör aldrig nöja sig med första bästa. Ta in offerter från flera leverantörer, och jämför vad du får hos dem för dina pengar. Ju större desto bättre, men har du en begränsad budget, vilket ju de flesta har, titta även på kvaliteten på materialen. Hur tjockt är glaset, hur tjocka är aluminiumprofilerna, och hur många takluckor ingår?