Växter ute och inne

Växter får oss att må bättre. Många talar om att växter får de anställda att prestera bättre på en arbetsplats, men vad man kanske inte tänker på är att det här gäller i lika hög utsträckning i hemmet.

Växter stabiliserar inomhusklimatet, dämpar ljud och tar upp damm och föroreningar. Extra viktigt är det här i rum med mycket elektronisk apparatur, eftersom elektronik gör inomhusluften torr. Växter avger vätska genom att vatten dunstar från växternas blad.

På Radiumhospitalet i Oslo minskade sjukskrivningarna med tio procentenheter på ett halvår efter att man placerat ut gröna växter på avdelningen. Växter stabiliserar inte bara inomhusklimatet, de gör också att människors humör blir jämnare. Kanske beror det på att människan är gjord för att leva i naturen. Kanske är också vissa växter bättre än andra.

Enligt vissa teorier finns det växter som attraherar positiva energier. Det är kanske lite väl långsökt att tro att kaktusar absorberar elektromagnetisk energi från hushållsapparater, eller att grönmynta lockar till sig ekonomiskt välstånd, men växter tar som redan nämnts upp föroreningar, och den som odlar egna kryddor, som grönmynta, sparar naturligtvis pengar.

Gör en insats med din odling

De flesta är överens om att vi måste öka odlandet av växter i Sverige, inte minst i städerna. De anför flera skäl för detta, varav många har med miljön och klimatet att göra.

 1. En stor del av den mat vi äter odlas långt bort från städerna, vilket innebär långa transporter. Om en del av maten kunde odlas i städerna skulle behovet av transporter minska.
 2. Dessutom måste vi minska halten av koldioxid i atmosfären, eftersom det är den gas som bidrar mest till den globala uppvärmningen. Växter andas koldioxid, och avger syre, och minskar på detta sätt mängden koldioxid i atmosfären.
 3. Växter ger också skugga, och om de står utomhus lockar de till sig insekter. På detta sätt bidrar de till den biologiska mångfalden. Att ha växter på balkongen eller i trädgården innebär alltså att göra en insats för miljön även förutom klimatnyttan.
 4. Att odla ätbara växer ökar också intresset för mat i allmänhet, och för grönsaker och andra nyttoväxter i synnerhet. Den som odlar egna grönsaker eller kryddor har därför ofta bättre hälsa, även om det lika gärna kan vara så att det är intresset för att äta hälsosamt som gör att man börjar odla ätbara växter. Barn som får odla egna grönsaker blir dock troligen mer intresserade av kost och hälsa.
 5. Barn som vistas mycket i grönområden får bättre motorik och koncentrationsförmåga.

Vad kan man då odla? Nästan vad som helst. Det är inte bara ätbara växter som är bra för miljön. Trivs man bättre med prydnadsväxter kan man odla det. Även om man bor i en lägenhet kan man också ha träd, det finns små ”dvärgträd” med fullstora frukter på en liten stam. I många städer pågår också försök med stadsodling, i parker och på rivningstomter. Kontakta din kommun om du vet en plats som skulle lämpa sig för denna form av odling. Vissa hyresvärdar kan också vara öppna för denna typ av initiativ.

 
 • En klassisk julstjärna
  En klassisk julstjärna
  Släng inte julstjärnan efter jul! Chansen är stor att den blommar igen.
 • Växter för bättre inomhusmiljö
  Växter för bättre inomhusmiljö
  Krukväxter ger bättre luft, och reglerar temperaturen inomhus.
 • Blanda olika växter
  Blanda olika växter
  Genom att blanda flera olika krukväxter får du ett mer trivsamt hem.